kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Domy Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej są placówkami całodobowego pobytu i funkcjonując zgodnie ze standardami określonymi dla tego typu placówek, zapewniają właściwy zakres usług, jednocześnie dbając o indywidualne potrzeby pensjonariuszy. Domy oferują szereg udogodnień, a wykwalifikowani pracownicy zapewniają każdemu mieszkańcowi odpowiednią opiekę i tworzą prawdziwie rodzinną atmosferę. 

Starając się o pobyt w domu pomocy społecznej, należy złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce. Następnie decyzję kierującą do placówki i ustalającą opłatę za pobyt w niej wydaje właściwy organ gminy, natomiast o umieszczeniu w domu, z upoważnienia Starosty Oświęcimskiego, decyduje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. W przypadku braku wolnych miejsc w domu, osoba zostaje wpisana na listę osób oczekujących.

Pobyt w każdym z domów jest odpłatny w wysokości 70% dochodu osoby umieszczanej, nie więcej jednak niż do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym (nie później niż do 31 marca każdego roku).

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 lutego 2018r. (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2018/1436/akt.pdf), średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2018 wynosi odpowiednio:

DPS Bobrek – 3.421,23 zł,
DPS Bulowice – 3.060,03 zł,
DPS Zator – 3.560,60 zł.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej określa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
 

 


 

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku
ul. Ks. Ogińskiej 2
32-661 Bobrek
tel. (033) 846 44 04


Zrzut ekranu 2014-01-02 09


Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach
ul. Bł. Faustyny 4
32-652 Bulowice
tel. (033) 843 60 50


Zrzut ekranu 2014-01-02 09
 


Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze
ul. Jana Pawła II 3
32-640 Zator


Zrzut ekranu 2014-01-02 09
 

 

Polecamy