kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Dofinansowania PFRON

UWAGA! Wnioski na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wydawane
będą od 15 stycznia 2018r. Wnioski z roku 2017 nie będą przyjmowane!


Aby pobrać plik należy najechać kursorem na odpowiedni wniosek i klikając zapisać go
we wskazanym miejscu na komputerze.


Zasady udzielania dofinansowań ze środków PFRON  [Aktualizacja 2018]

Zaświadczenie lekarskie - sprzęt rehabilitacyjny

Zaświadczenie lekarskie - bariery techniczne, w komunikowaniu się

Zaświadczenie lekarskie - bariery architektoniczne

Wniosek - likwidacja barier architektonicznych 2017

Wniosek - likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się 2017

Wniosek  - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2017

Wniosek  - sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidulanych 2017 

Wniosek na turnus rehabilitacyjny 2018 [Aktualizacja]
 

* Do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym należy dołączyć: 

•orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

•zaświadczenie o dochodach osoby wnioskującej i współmałżonka, 

•kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej dziecka osoby wnioskującej 

lub kserokopie aktu urodzenia dziecka.

Polecamy