kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Dobry Start – 300 zł dla ucznia!

Świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 zł przysługuje, bez względu na wysokość dochodu rodziny, raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

  Dobry Start 300 dla ucznia CMYK

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
 
W przypadku rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych, wniosek składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składa wniosek do organu właściwego ze względu na adres siedziby.
 
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) – druk dostępny jest na dole strony, w siedzibie PCPR w Oświęcimiu lub pod linkiem https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/.
 
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
 
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach właściwy organ będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
 
Dane pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
 
Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”  Dobry start - wniosek
  2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” Dobry start - załącznik

Polecamy